NAPAR Coalitie

In 2001 verbond België zich in Durban ertoe een nationaal actieplan tegen racisme op te stellen. In februari 2016 herinnerde de Universal Periodic Review België aan haar belofte. Het is daarom noodzakelijk om op korte termijn samen een interfederaal actieplan tegen alle vormen van racisme te presenteren.

De ondertekenaars van dit dossier hebben zich in het kader van de NAPAR Coalitie voor een Interfederaal Actieplan tegen Racisme verenigd om actievoorstellen te ontwikkelen, die in het actieplan kunnen worden opgenomen. Deze acties hebben betrekking tot de belangrijkste sociale thema’s (werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, politie, enz.).

Andere Europese landen, zoals Frankrijk, Nederland, Ierland en Duitsland, hebben al nationale actieplannen tegen racisme opgesteld. Verschillende landen zijn reeds bezig met een tweede ontwerp.

In België zijn er al actieplannen tegen homofoob en transfoob geweld en een nationaal plan tegen armoede. Hoewel deze plannen niet perfect zijn, zijn ze in verschillende opzichten een bron van inspiratie voor het Belgische Interfederale Actieplan tegen Racisme.

Uit de evaluatie van deze plannen is gebleken dat een goed actieplan onder meer rekening houdt met de volgende indicatoren om tot dwingende resultaten te komen:

Een duidelijke definitie van structureel racisme en de uitingen daarvan.

Een tijdschema voor de uitvoering, met concrete doelstellingen en meetbare succescriteria voor elke actie.

Ter beschikking hebben van de nodige middelen en het aanwijzen van een persoon, verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties.

Leden van de NAPAR Coalitie

De NAPAR Coalitie bestaat uit ongeveer 60 Belgische organisaties. Ze pleit voor een interfederaal actieplan tegen racisme. Op 22 mei 2018 organiseerde de NAPAR Coalitie een informatiesessie in de Kamer met getuigenissen en concrete voorstellen. Tijdens de vorige legislatuur werden de actievoorstellen ook naar alle Belgische parlementsleden en naar de ministers en staatssecretarissen van alle regeringen gestuurd. De Coalitie ging in dialoog met verschillende administraties, ministeriële kabinetten, parlementariërs en politieke partijen.

De NAPAR Coalitie voor een Interfederaal Actieplan tegen Racisme bestaat uit de volgende organisaties: ACLI Vlaanderen vzw, ACOD cultuur, ACV-CSC, AIF+ vzw, Asbl Objectif - mouvement pour l'égalité des droits, Asbl Union, Balkan LGBTQIA+, Bamko asbl, BePax, Beweging.net, BOEH!, Bruxelles Panthères, Café Congo, Les Cannelles asbl, Centre d'action interculturelle de la province de Namur, Centre Bruxellois d'Action Interculturelle, Centre régional d’intégration de Charleroi, Centre Régional d'Intégration du Brabant-Wallon, Centre Régional de La Louvière – Wallonie Picarde Nord, Centre Régional d’intégration de Liège, Centre Régional d’Intégration du Luxembourg, Centre Régional d’intégration de Mons Borinage et Wallonie Picarde Sud, Centre Régional de Verviers pour l’Intégration, CSC Bruxelles, Collectif Contre l'Islamophobie en Belgique, Collectif Féministe Kahina, Een Andere Joodse Stem, ella vzw | Kenniscentrum gender en etniciteit, ENAR, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, FENIKS vzw, Furia, Hand in Hand tegen racisme vzw, Hand-in-Hand Gent, Hart boven Hard, Internationaal Comité vzw, Job@Ubuntu, Karamah EU, Kif Kif vzw, Le Collectif Mémoire Coloniale de Lutte contre les Discriminations, Le Monde des Possibles – Liège, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits Humains, Merhaba vzw, Minderhedenforum, Mouvement Ouvrier Chrétien, MRAX, Mwinda Kitoko, Netwerk tegen Armoede, ORBIT vzw, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, RainbowHouse, Réseau de Soutien aux Victimes Brésiliennes de la Violence Domestique, RIMO Limburg vzw, RoSa vzw, Samenlevingsopbouw sector, School zonder Racisme vzw, SEER vzw (Social Enhancement and Empowerment of Roma), SHARE (Forum des Migrants ), Tayush, Union des Progressistes Juifs de Belgique, Vie féminine, VZW Jakoeboe - Welzijnsschakel Vluchtelingen Oostende, Welzijnszorg.

ACLI vzw

ACOD Cultuur

ACVCSCbrussels

AIF+ vzw

Objectif vzw

UNION asbl

Balkan LGBTQIA+

bamko

logo-bepax

beweging.net

BOEH!

Bruxelles Panthere

Collectif les cannelles

Café Congo

Café Congo

CAI Namur

CRIC Charleroi

CRI Brabant-Wallon

CRI Verviers

CSC Bruxelles

CCIB - CTIB

Collectif Kahina

Een andere joodse stem

ELLA vzw

ENAR

Federatie van Marokkaanse Vereniging

Feniks

Furia

Hand in hand tegen racism

Hand in Hand Gent

hart boven hard

Internationaal Comite vzw

Job@uBuntu

Karamah EU

Kif Kif vzw

Collectif mémoire coloniale

Le monde des possibles Liège

Liga voor Mensenrechten

La ligue des droits humains

Merhaba

Minderhedenforum

Mouvement Ouvrier Chrétien

MRAX

MWINDA KITOKO

Netwerk tegen Armoede

ORBIT vzw

Platform Allochtone Jeugdwerkingen

Rainbow House

RSVBVD

RIMO Limburg

ROSA vzw

Samenlevingsopbouw sector

School zonder Racisme vzw

SEER

SHARE forum des migrant.e.s

TAYUSH

UPJB

Vie Feminine

Jakoeboe vzw

Welzijnszorg vzw

cbai

Contacteer ons

Om meer te weten te komen over ons werk, zich aan te sluiten bij de coalitie, een interview aan te vragen, enz.: neem contact met ons op via het volgende formulier.

info@naparbelgium.org

  • Noir Twitter Icon