NAPAR Coalitie

In 2001 verbond België zich in Durban ertoe een nationaal actieplan tegen racisme op te stellen. In februari 2016 herinnerde de Universal Periodic Review België aan haar belofte. Het is daarom noodzakelijk om op korte termijn samen een interfederaal actieplan tegen alle vormen van racisme te presenteren.

De ondertekenaars van dit dossier hebben zich in het kader van de NAPAR Coalitie voor een Interfederaal Actieplan tegen Racisme verenigd om actievoorstellen te ontwikkelen, die in het actieplan kunnen worden opgenomen. Deze acties hebben betrekking tot de belangrijkste sociale thema’s (werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, politie, enz.).

Andere Europese landen, zoals Frankrijk, Nederland, Ierland en Duitsland, hebben al nationale actieplannen tegen racisme opgesteld. Verschillende landen zijn reeds bezig met een tweede ontwerp.

In België zijn er al actieplannen tegen homofoob en transfoob geweld en een nationaal plan tegen armoede. Hoewel deze plannen niet perfect zijn, zijn ze in verschillende opzichten een bron van inspiratie voor het Belgische Interfederale Actieplan tegen Racisme.

Uit de evaluatie van deze plannen is gebleken dat een goed actieplan onder meer rekening houdt met de volgende indicatoren om tot dwingende resultaten te komen:

Een duidelijke definitie van structureel racisme en de uitingen daarvan.

Een tijdschema voor de uitvoering, met concrete doelstellingen en meetbare succescriteria voor elke actie.

Ter beschikking hebben van de nodige middelen en het aanwijzen van een persoon, verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties.

Leden van de NAPAR Coalitie

De NAPAR Coalitie bestaat uit ongeveer 60 Belgische organisaties. Ze pleit voor een interfederaal actieplan tegen racisme. Op 22 mei 2018 organiseerde de NAPAR Coalitie een informatiesessie in de Kamer met getuigenissen en concrete voorstellen. Tijdens de vorige legislatuur werden de actievoorstellen ook naar alle Belgische parlementsleden en naar de ministers en staatssecretarissen van alle regeringen gestuurd. De Coalitie ging in dialoog met verschillende administraties, ministeriële kabinetten, parlementariërs en politieke partijen.

De NAPAR Coalitie voor een Interfederaal Actieplan tegen Racisme bestaat uit de volgende organisaties: ACLI Vlaanderen vzw, ACOD cultuur, ACV-CSC, AIF+ vzw, Asbl Objectif - mouvement pour l'égalité des droits, Asbl Union, Balkan LGBTQIA+, Bamko asbl, BePax, Beweging.net, BOEH!, Bruxelles Panthères, Café Congo, Les Cannelles asbl, Centre d'action interculturelle de la province de Namur, Centre Bruxellois d'Action Interculturelle, Centre régional d’intégration de Charleroi, Centre Régional d'Intégration du Brabant-Wallon, Centre Régional de La Louvière – Wallonie Picarde Nord, Centre Régional d’intégration de Liège, Centre Régional d’Intégration du Luxembourg, Centre Régional d’intégration de Mons Borinage et Wallonie Picarde Sud, Centre Régional de Verviers pour l’Intégration, CSC Bruxelles, Collectif Contre l'Islamophobie en Belgique, Collectif Féministe Kahina, Een Andere Joodse Stem, ella vzw | Kenniscentrum gender en etniciteit, ENAR, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, FENIKS vzw, Furia, Hand in Hand tegen racisme vzw, Hand-in-Hand Gent, Hart boven Hard, Internationaal Comité vzw, Job@Ubuntu, Karamah EU, Kif Kif vzw, Le Collectif Mémoire Coloniale de Lutte contre les Discriminations, Le Monde des Possibles – Liège, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits Humains, Merhaba vzw, Minderhedenforum, Mouvement Ouvrier Chrétien, MRAX, Mwinda Kitoko, Netwerk tegen Armoede, ORBIT vzw, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, RainbowHouse, Réseau de Soutien aux Victimes Brésiliennes de la Violence Domestique, RIMO Limburg vzw, RoSa vzw, Samenlevingsopbouw sector, School zonder Racisme vzw, SEER vzw (Social Enhancement and Empowerment of Roma), SHARE (Forum des Migrants ), Tayush, Union des Progressistes Juifs de Belgique, Vie féminine, VZW Jakoeboe - Welzijnsschakel Vluchtelingen Oostende, Welzijnszorg.

ACLI vzw
ACOD Cultuur
ACVCSCbrussels
AIF+ vzw
Objectif vzw
UNION asbl
Balkan LGBTQIA+
bamko
logo-bepax
beweging.net
BOEH!
Bruxelles Panthere
Collectif les cannelles
Café Congo

Café Congo

CAI Namur
CRIC Charleroi
CRI Brabant-Wallon
CRI Verviers
CSC Bruxelles
CCIB - CTIB
Collectif Kahina
Een andere joodse stem
ELLA vzw
ENAR
Federatie van Marokkaanse Vereniging
Feniks
Furia
Hand in hand tegen racism
Hand in Hand Gent
hart boven hard
Internationaal Comite vzw
Job@uBuntu
Karamah EU
Kif Kif vzw
Collectif mémoire coloniale
Le monde des possibles Liège
Liga voor Mensenrechten
La ligue des droits humains
Merhaba
Minderhedenforum
Mouvement Ouvrier Chrétien
MRAX
MWINDA KITOKO
Netwerk tegen Armoede
ORBIT vzw
Platform Allochtone Jeugdwerkingen
Rainbow House
RSVBVD
RIMO Limburg
ROSA vzw
Samenlevingsopbouw sector
School zonder Racisme vzw
SEER
SHARE forum des migrant.e.s
TAYUSH
UPJB
Vie Feminine
Jakoeboe vzw
Welzijnszorg vzw
cbai